Sinulle ei myönnetty apurahaa

Jos sinulle ei tällä kertaa myönnetty apurahaa, voit hakea sitä uudelleen samalle tai uudelle hankkeelle. Syy kielteiseen päätökseen voi olla esimerkiksi se, että käsikirjoituksen teksti, kirjan kuvitus tai taitto ei vastaa selkokielen periaatteita. Kielteinen päätös voi liittyä myös suunnitellun selkokirjan tasokkuuteen, hakemuksen puutteellisuuteen tai työryhmän arvioon kehittämis- tai tutkimushankkeen vaikuttavuudesta.

Avustus- ja apurahapäätöksiä katsotaan työryhmässä myös kokonaisuudessa, joten yksittäiseen päätökseen vaikuttavat muiden saman vuoden hakemusten laatu ja määrä sekä jaettavissa oleva summa. Hyvä hakemus voi jäädä ilman apurahaa, jos hakemusten taso on ollut korkea. Koskettelukirjojen kohdalla kielteinen päätös voi liittyä Celian arvioon hankkeesta.

Selkokirjatyöryhmä ei ole velvollinen perustelemaan kielteistä päätöstä hakijalle. Päätöksessä voi kuitenkin olla joitakin ehdotuksia, joiden avulla tekstiä tai kuvitusta voi muokata paremmaksi. Jos haet apurahaa uudelleen samalla hakemuksella, ota huomioon työryhmän ehdotukset. Huomioi kuitenkin, että kirjan muokkaaminen ehdotuksen mukaisesti ei vielä takaa sitä, että apuraha myönnetään seuraavalla kerralla.

Selkotunnus kirjalle

Jos kirja julkaistaan ilman apurahaa, sille kannattaa hakea ilmaista selkotunnusta. Selkotunnuksen ansiosta lukijat tunnistavat kirjan itselleen sopivaksi helpommin ja selkokirjallisuuden laatu pysyy korkeana.

Mainostamme vain sellaisia kirjoja, joilla on selkotunnus.

Katso ohjeet selkotunnuksen hakemiseen.

Lisää tietoa

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi tältä sivulta? Lisätietoja apurahoista antaa selkokirjatyöryhmän sihteeri.

  • Ella Airaksinen
  • Puhelinnumero: 050 309 8466
  • Sähköpostiosoite: ella.airaksinen@kvl.fi

Lue myös

Julkaistu: