Koskettelukirjan tekijän apuraha

Koskettelukirjan tekijä voi hakea selkokirjallisuuden valtiontukea kauno- ja tietokirjoille. Oppimateriaaleille selkokirjallisuuden tukea ei myönnetä.

Lähetä hakemus viimeistään 31.1.2021 Selkokeskuksen sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Järjestelmä on osoitteessa https://selkokeskus.apurahat.net/.

Postitse saapuneita, allekirjoittamattomia tai muuten puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Koskettelukirjoista löytyy tietoa Näkövammaisten kirjasto Celian verkkosivuilta.
Lisätietoa: Celian verkkosivut

Selkokielisiin kirjoihin voit tutustua selkokirjatietokannassa.
Lisätietoa: Selkokirjatietokanta

Hakemukseen tarvittavat liitteet

Selkokirjatyöryhmä tekee päätöksen apurahasta hakemuksen tietojen ja liitteiden perusteella. Avustus- ja apurahapäätöksiä katsotaan työryhmässä myös kokonaisuudessa, joten yksittäiseen päätökseen vaikuttavat muiden saman vuoden hakemusten laatu ja määrä.

Kirjasuunnitelma

Tuen myöntämisen edellytyksenä on Näkövammaisten kirjasto Celian hyväksymä kirjasuunnitelma. Hakijan on hyvissä ajoin ennen valtiontuen hakuajan umpeutumista esiteltävä suunnitelmansa Celialle, joka toimittaa tiedon hyväksynnästä selkokirjatyöryhmälle. Tuen hakija sitoutuu samalla muokkaamaan kirjaa Celian antamien ohjeiden mukaan.

Selkokirjatyöryhmä tekee päätöksen valtiontuen myöntämisestä kirjasuunnitelman ja käsikirjoituksen perusteella.

Tietoa hakijasta

Kirjasuunnitelman lisäksi hakemuksen liitteenä vaaditaan tietoa hakijasta ja hänen mahdollisista aikaisemmista koskettelukirjahankkeistaan.

Apurahapäätöksen jälkeen

Jos apuraha myönnetään, hakijaan otetaan yhteyttä sopimuksen allekirjoittamista ja apurahan myöntämistä varten. Tuen saaja on velvollinen tekemään selvityksen apurahan käytöstä annetussa aikataulussa.
Lisätietoa: Jos apuraha tai avustus myönnetään.

Kielteinen päätös ei ole este hakea tukea uudelleen. Kielteisessä päätöksessä voi olla mukana muutos- tai korjausehdotuksia, jotka hakijan on hyvä ottaa huomioon uudessa hakemuksessaan.
Lisätietoa: Jos apurahaa tai avustusta ei myönnetä

Julkaistu: