Haluatko selkokirjailijaksi?

Mitä jos kirjoittaisit selkokirjan tai mukauttaisit yleiskielisen kirjan selkokielelle? Suomessa on noin 750 000 ihmistä, joille yleiskielisten kirjojen lukeminen on liian vaikeaa. Kun kirjoitat selkokirjan, olet mukana sytyttämässä lukukipinää ja rakentamassa Suomesta tasa-arvoisempaa maata, jossa kaikilla on mahdollisuus lukea.

Jos mietit selkokirjan tekemistä, sinun kannattaa

 • tutustua selkokieleen ja -kirjoihin
 • perehtyä selkokirjojen tekijöille laadittuihin ohjeisiin
 • miettiä, haluatko kirjoittaa kirjan suoraan selkokielellä vai mukauttaa yleiskielisen kirjan selkokielelle
 • valita kirjaan sopiva aihe
 • ottaa yhteyttä kustantajiin.

Tutustu selkokieleen ja selkokirjoihin

Selkokielen ja selkokirjojen kirjoittamiseen on laadittu ohjeita, jotka selkokirjan kirjoittajan pitää hallita. Alkuun pääset, kun osallistut selkokirjoittamisen koulutuksiin ja luet selkokielen teoriakirjoja. Myös selkokirjojen lukeminen on tärkeää, jotta niiden erityispiirteet avautuvat vielä paremmin.

Seuraavaksi sinun kannattaa selvittää, millaisia selkokirjoja Suomessa on kirjoitettu. Voit selata selkokirjoja selkokirjatietokannassa ja tutustua uusimpiin kirjoihin Uudet selkokirjat -sivulla

Selkokirjoittamaan oppii vain kirjoittamalla ja lukemalla, joten harjoittele paljon. Kun sinulla on valmista tekstiä, voit halutessasi lähettää sen arviointipalveluumme.

Oma selkokirja vai mukautus?

Osa selkokirjoista kirjoitetaan suoraan selkokielellä, ja osa kirjoista on selkomukautuksia. Jos haluat kirjoittaa kirjan suoraan selkokielellä, pääset käyttämään mielikuvitustasi ja keksimään kirjan juonen, aiheen ja henkilöt alusta loppuun itse.

Mukautus on selkokirja, joka muokataan selkokielelle yleiskielisen kirjan perusteella ja jonka tekijää sanotaan selkomukauttajaksi. Usein kirjan tapahtumia ja henkilöitä joutuu karsimaan, mutta alkuperäisen kirjan tunnelma ja tyyli on tärkeää säilyttää. Mukautuksen tekemiseen tarvitset luvan alkuperäisen kirjan tekijältä ja kustantajalta.

Sekä suoraan selkokielellä kirjoitetut kirjat että selkomukautukset ovat tärkeitä lukemisen mahdollistajia. Mukautuksia voi hyödyntää esimerkiksi kouluissa niin, että osa oppilaista lukee yleiskielistä ja osa selkokielistä kirjaa. Selkokirjojen ansiosta jokainen voi löytää omaan lukutaidon tasoonsa sopivaa luettavaa.

Mistä aiheesta kirjoittaa?

Pohdi omaa aihettasi esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:

 • huomasitko jonkin aiheen tai genren, josta ei ole vielä selkokielistä kirjaa
 • mitkä aiheet voisivat kiinnostaa lukijaasi
 • onko sinulla kiinnostava tarina, josta voisi tehdä selkokirjan
 • mistä yleiskielisestä kirjasta haluaisit tehdä mukautuksen.

Tartu rohkeasti myös vaikeampiin ja arkaluonteisempiin aiheisiin.

Koulut ja kirjastot toivovat, että selkokirjoja julkaistaisiin enemmän. Lasten ja nuorten lukemista edistävien kirjastopalvelujen valtakunnallisen erityistehtävän kehityspäällikkö Mervi Heikkilä keräsi etenkin nuorille sopivien selkokirjojen aihetoiveita kirjastoalan ammattilaisilta ja äidinkielen opettajilta vuonna 2021.

Kirjastoalan ammattilaiset toivoivat selkokirjoja esimerkiksi seuraavista aiheista ja genreistä:

 • dekkarit, jännärit, kauhu, scifi
 • nuorten aikuisten fantasia ja dystopia
 • lukijoiden oma maailma ja elämä
 • kepeät aiheet nuorille aikuisille ja aikuisille: romantiikka, viihde, huumori
 • nuoria kiinnostavien urheilijoiden, muusikoiden ja muiden henkilöiden voimaannuttavat elämäkerrat.

Yläkoulun ja toisen asteen äidinkielen opettajien vastaukset olivat samansuuntaisia kuin kirjastoammattilaisten. Lisäksi he toivoivat selkokirjoja esimerkiksi seuraavista aiheista:

 • nuorten elämä: mielenterveys, seksuaalisuus, rakkaus, erilaisuus, mopot
 • tietokirjat esimerkiksi ympäristöstä, luonnosta, historiasta
 • aiheet, joista voi kiinnostua sukupuolesta riippumatta
 • tytöille sopivat aiheet
 • poikia kiinnostavat aiheet.

Millainen on hyvä selkokirja?

Selkokirjailijan pitää hallita selkokielen periaatteet hyvin ja olla valmis huomioimaan lukijansa jokaisessa kielellisessä valinnassaan. Pelkkä selkokirjoittamisen taito ei kuitenkaan riitä, vaan selkokirjan tekijältä vaaditaan samoja taitoja kuin minkä tahansa kirjan kirjoittajalta: esimerkiksi kykyä kertoa tarina, herättää tunteita, välittää tietoa kiinnostavalla tavalla ja luoda uusia maailmoita.

Selkokielen yleisten periaatteiden lisäksi on laadittu tekstilajikohtaisia ohjeita selkokielisten kauno- ja tietokirjojen tekijöille. Niitä esitellään laajemmin Selkokirjoittajan tekstilajit -kirjassa.

Hyvässä selkokirjassa selkeä sisältö, sanasto, rakenne ja ulkoasu yhdistyvät kiinnostavaan aiheeseen ja juoneen. Kirjassa on sopivan vähän henkilöitä, tapahtumia ja kuvailevia jaksoja. Tietokirjoissa lukijalle tarjotaan sopiva määrä tietoa helposti omaksuttavassa muodossa. Onnistuneen selkokirjan teksti on selkeää, sujuvaa ja ilmaisuvoimaista.

Ota yhteyttä kustantajaan

Jos sinulla on kirjaidea, voit ottaa yhteyttä kustantajiin ja lähettää heille katkelman kirjastasi tai koko käsikirjoituksen. Selkomukautuksen tekemiseen tarvitset luvan, jonka hankkimisessa ideastasi kiinnostunut kustantaja voi auttaa.

Esimerkiksi seuraavat kustantajat ovat julkaisseet selkokirjoja:

Selkokirjakäsikirjoitusta voi kuitenkin tarjota mille tahansa kustantajalle.

Kun olet löytänyt kirjallesi kustantajan ja kirjoittanut siitä vähintään kolmasosan, voit hakea työhön apurahaa. Valmistaudu siihen, että kaikki kustantajat eivät tunne selkokirjallisuutta tai selkokirjallisuuden apurahajärjestelmää. Niistä kannattaa varautua kertomaan erityisesti silloin, jos kustantaja ei ole aiemmin julkaissut selkokirjallisuutta.

Tutustu apurahoihin Selkokirjallisuuden valtionavustus -sivulla.

Lue lisää

Julkaistu: