Kouluttajat

Selkokeskus on kouluttanut selkokielestä jo yli 15 vuoden ajan. Koulutusten perustana on selkokielen ajantasainen tutkimustieto sekä selkotoiminnan hyvät käytännöt. Selkokeskuksen välittämät kouluttajat ovat erikoistuneet eri osaamisalueisiin selkokielen kentässä. Tutustu kouluttajiimme ja kysy lisää Selkokeskuksesta, eliisa.uotila(at)kvl.fi.

 Anna Dannenberg_kouluttajat

Anna Dannenberg

 • selkokielen perusteet
 • selkokirjoittaminen

FM Anna Dannenberg on opiskellut kielitieteitä ja viestintää, ja on tarkastellut omassa tutkimuksessaan  muun muassa puhutun kielen kielioppi- ja äännerakenteita. Hän on kiinnostunut selkokielestä sekä tieteellisen tutkimuksen että käytännön viestinnän näkökulmasta.

 kaisa-kaatra

Kaisa Kaatra

 • selkojulkaisun kuvitus ja taitto

YTM Kaisa Kaatra työskentelee Selkokeskuksessa toimittajana. Hän taittaa Selkosanomia, selkokielisiä esitteitä ja vastaa selkojulkaisujen taiton tarkastuksesta. Kaatra on myös perehtynyt selkojulkaisujen kuvitukseen. Kaatra on koulutukseltaan kuvajournalisti.

 Henna Kara_kouluttajat

Henna Kara

 • selkokielen perusteet
 • selkokirjoittaminen
 • selkokielinen puhe

FM Henna Kara työskentelee Kehitysvammaliiton oppimateriaalikeskuksessa Opikkeessa kustannustoimittajana. Hänen työhönsä kuuluu selkokielisten kauno- ja tietokirjojen kustannustoimittaminen sekä kouluttaminen. Aiemmin hän on työskennellyt selkokieleen liittyvissä tehtävissä Selkokeskuksessa ja Verneri-verkkopalvelussa.

 Johanna Kartio

Johanna Kartio

 • selkokielen perusteet
 • selkokirjoittaminen
 • selkokielinen puhe ja vuorovaikutus

FM Johanna Kartio työskentelee  s2-kouluttajana pääkaupunkiseudulla ja opettaa suomen kieltä aikuisille maahanmuuttajille. Hän on työskennellyt projektipäällikkönä Selkokeskuksen Selkokieli ja vuorovaikutus -projektissa, toimittajana Selkosanomissa ja kirjoittanut selkokirjoja sekä muokannut erilaisia tekstejä selkokielisiksi.

 Satu_Leisko-Jarvinen_pikkukuva

Satu Leisko-Järvinen

 • selkokielen perusteet
 • selkokirjoittaminen

FM, suomen kielen opettaja Satu Leisko-Järvinen on kirjoittanut selkokielisen fantasiakirjan nuorille. Hän on kiinnostunut erityisesti selkokirjoittamisesta ja selkoteksteistä. Leisko-Järvinen työskentelee  suomen kielen opettajana pääkaupunkiseudulla.

 leealaura-leskela

Leealaura Leskelä

 • selkokielen perusteet
 • selkokielinen puhe ja vuorovaikutus
 • selkokirjoittaminen
 • selkokielen tutkimus

FM Leealaura Leskelä on työskennellyt Selkokeskuksessa 1990-luvun lopulta lähtien. Hän on Selkosanomien päätoimittaja ja Selkokeskuksen kehittämispäällikkö. Leskelä on ollut mukana selkokielen teorian, sovellusten ja koulutusten kehittämisessä. Hän on perehtynyt selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen tutkimukseen sekä erilaisten selkotekstien kirjoittamiseen.

Susanna Lähteenmäki_mv

Susanna Lähteenmäki

 • selkokielen perusteet
 • selkokirjoittaminen
 • selkokielinen puhe ja vuorovaikutus

KT Susanna Lähteenmäki  työskentelee ohjaavana opettajana Valteri-koulu Tervaväylässä Oulussa. Hänen työtehtäviinsä kuuluu oppilaiden tukijaksoista huolehtiminen, luennoiminen ja oppimateriaalin tekeminen. Lähteenmäki on työskennellyt erityisopettajana vuodesta 1994, ja julkaissut selkosatukirjoja ja selkorunoja. Lähteenmäki toimi sanomalehti Kalevan selkokirja-asiantuntijana, kun lehti palkittiin selkokirjallisuuden Seesam-palkinnolla vuonna 1997.

 Seija Niinistö-Samela_kouluttajat

Seija Niinistö-Samela

 • selkokirjoittaminen
 • selkojulkaisun kuvitus

HuK Seija Niinistö-Samela on yrittäjä ja vapaa toimittaja, joka on erikoistunut selkokirjoittamiseen.  Luontoaiheisten selkokirjojen lisäksi hän on kirjoittanut juttuja Selkosanomiin. Niinistö-Samela kouluttaa selkokirjoittamisesta, jonka erityispiirteisiin hän on perehtynyt kirjoittamisen opinnoissaan. Niinistö-Samelan mielestä selkotekstin ja selkokuvien yhdistäminen on mahdollisuus, jota kannattaa hyödyntää, kun tarvitaan selkoa sisältöön.

 ei_kuvaa

Tuula Puranen

 • selkokielen perusteet
 • selkokirjoittaminen

YTM Tuula Puranen on työskennellyt selkokielen parissa 1990-luvun alusta lähtien. Hän on toimittaja, yrittäjä ja erä- ja luonto-opas. Puranen työskenteli ensin selkokielisen aikakauslehti Leijan toimittajana ja sittemmin selkokirjojen kirjoittajana. Purasen erityisiä osaamisalueita ovat vammaisten ihmisten asiat, luonto, ympäristö ja retkeily.

 Pertti Rajala_kouluttajat

Pertti Rajala

 • selkokielen perusteet
 • selkokielinen puhe ja vuorovaikutus
 • selkokirjoittaminen

KM Pertti Rajala on toiminut selkokielen parissa 1980-luvulta lähtien. Hän on kirjoittanut yli 70 selkokirjaa. Niistä suurin osa on tietokirjoja, mutta mukana on myös mukautuksia ja joitakin kaunokirjallisia teoksia. Rajala on toimittanut yhdessä Hannu Virtasen kanssa ensimmäiset selkokielen teoriakirjat sekä toiminut useissa alan luottamustehtävissä.

 Ari1

Ari Sainio

 • selkokielen perusteet
 • selkokirjoittaminen

Ari Sainio työskentelee suunnittelijana Selkokeskuksessa. Hän on toiminut selkokielen parissa 1990-luvulta lähtien, ja työskennellyt aiemmin Selkosanomien toimittajana sekä kustannustoimittajana. Sainio on mukauttanut tekstejä selkokielelle ja kirjoittanut ja toimittanut useita selkokirjoja.

 Marja Simola_kouluttajat

Marja Simola

 • selkokielen perusteet
 • selkokirjoittaminen
 • selkokielinen puhe ja vuorovaikutus

FL, tietokirjailija Marja Simola toimii Joensuussa vapaana tietokirjailijana. Hän on kirjoittanut neljä ikäihmisille suunnattua selkokirjaa sekä kaksi selkosatukirjaa. Simola on myös mukauttanut tekstejä selkokielelle. Hän on ollut useita vuosia Selkosanomien avustajana ja pitänyt useita selkokursseja.

Tuija Takala_mv

Tuija Takala

 • selkokielen perusteet
 • selkokirjoittaminen
 • selkokielinen puhe ja vuorovaikutus

FM Tuija Takala toimii Helsingissä suomen kielen opettajana. Hän on Selkokeskuksen yhteydessä toimivan selkokirjatyöryhmän puheenjohtaja sekä selkokielen neuvottelukunnan jäsen. Takala on kirjoittanut selkokielisen runokirjan.

 Riikka Törnroos

Riikka Törnroos

 • selkokielen perusteet
 • selkokielinen puhe ja vuorovaikutus
 • lukutukitoiminta

Sosionomi (ylempi AMK) Riikka Törnroos työskentelee Satakunnan sairaanhoitopiirissä. Hän selkokielistää potilasohjeita sekä kouluttaa selkokielestä ja lukutukitoiminnasta.

 eliisa-uotila

Eliisa Uotila

 • selkokielen perusteet
 • selkokielinen puhe ja vuorovaikutus
 • selkokirjoittaminen

FM Eliisa Uotila työskentelee Selkokeskuksessa suunnittelijana. Hän on perehtynyt selkokirjoittamiseen. Aikaisemmin Uotila työskenteli Yleisradiossa toimittajana, ja silloin toimenkuvaan kuului myös Ylen Selkouutisten toimittaminen.

 ei_kuvaa

Tanja Vauhkonen

 • selkokielen perusteet
 • selkokielinen puhe ja vuorovaikutus
 • selkokirjoittaminen
 • selkojulkaisun kuvitus ja taitto

Tanja Vauhkonen on toiminut aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa yli kymmenen vuoden ajan. Hän aloittaa syksyllä 2016 erityisopettajan tehtävissä samalla kentällä. Vauhkonen kirjoittaa väitöskirjaa suomen kielen käyttämisestä luokan ulkopuolella.

 Hannu Virtanen

Hannu Virtanen

 • selkoilmaisu videoissa ja animaatioissa
 • selkokieliset kuvasarjat, e-kirjat ja pelit

FM Hannu Virtanen on toiminut selkokielen parissa 1980-luvun alusta. Hän toimi Selkosanomien päätoimittajana 1990 – 2013 sekä Selkokeskuksen johtajana 2000–2013. Vuodet 2013 – 2015 hän toimi projektipäälikkönä Kehitysvammaliiton Selkoilmaisu arjen tukena -projektissa. Virtanen on kirjoittanut muun muassa Selkokielen käsikirjan (Opike 2009).

 

Julkaistu: