Kouluttajat

Selkokeskus on kouluttanut selkokielestä jo yli 15 vuoden ajan. Koulutusten perustana on selkokielen ajantasainen tutkimustieto sekä selkotoiminnan hyvät käytännöt. Selkokeskuksen kouluttajat ovat erikoistuneet eri osaamisalueisiin selkokielen kentässä. Tutustu kouluttajiimme ja kysy lisää Selkokeskuksesta, selkokeskus(at)kvl.fi.

Ella Airaksinen

Ella Airaksinen

FM Ella Airaksinen työskentelee Selkokeskuksessa suunnittelijana ja toimii selkokirjatyöryhmän sihteerinä. Hänen työhönsä kuuluu kouluttamista, selkotekstien mukauttamista ja tapahtumien järjestämistä. Aiemmin Airaksinen on opettanut suomea aikuisille maahanmuuttajille. Pro gradu -työssään hän tutki, miten lukijaa puhutellaan kohteliaasti selkokielisessä oppaassa.

Kaisa Kaatra

Kaisa Kaatra

YTM Kaisa Kaatra työskentelee Selkokeskuksessa toimittajana. Hän taittaa Selkosanomia, selkokielisiä esitteitä ja vastaa selkojulkaisujen taiton tarkastuksesta. Kaatra on myös perehtynyt selkojulkaisujen kuvitukseen. Kaatra on koulutukseltaan kuvajournalisti.

Henna Kara

Henna Kara

FM Henna Kara työskentelee Selkokeskuksessa suunnittelijana. Karan työhön kuuluu muun muassa kouluttamista ja selkokielen kehittämistä. Hän on työskennellyt selkokielen parissa eri tehtävissä vuodesta 2008.

Leealaura Leskelä

Leealaura Leskelä

FM Leealaura Leskelä on työskennellyt Selkokeskuksessa 1990-luvun lopulta lähtien. Hän on Selkokeskuksen kehittämispäällikkö. Leskelä on ollut mukana selkokielen teorian, sovellusten ja koulutusten kehittämisessä. Hän on perehtynyt selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen tutkimukseen sekä erilaisten selkotekstien kirjoittamiseen.

Ari Sainio

Ari Sainio

Ari Sainio työskentelee suunnittelijana Selkokeskuksessa. Hän on toiminut selkokielen parissa 1990-luvulta lähtien, ja työskennellyt aiemmin Selkosanomien toimittajana sekä kustannustoimittajana. Sainio on mukauttanut tekstejä selkokielelle ja kirjoittanut ja toimittanut useita selkokirjoja.

Julkaistu: