Tekstien mukauttaminen

Mukauttaminen tarkoittaa sitä, että yleiskielistä tekstiä muutetaan selkokieliseksi. Kun tekstiä selkokielistetään, tekstin sisältöä, sanastoa ja rakennetta mukautetaan helpommaksi ymmärtää. Selkokieliset tekstit avaavat organisaatioille mahdollisuuden palvella entistä paremmin omia asiakkaita viestinnässä ja asiakaspalvelussa. Tarjoaako sinun organisaatiosi asiakkaille jo selkokielistä tietoa?

Mukautuspalvelu

Selkokeskus tarjoaa maksullista mukautuspalvelua viranomaisille, järjestöille ja yrityksille. Selkokeskus on kouluttanut joukon asiantuntijoita, jotka selkokielistävät tekstejä eri aiheista.

Hyvä selkoteksti syntyy yhteistyössä selkokielen asiantuntijan ja tilaajan kanssa. Tilaaja vastaa siitä, että tekstin sisällöt ovat oikein ja moitteettomia. Selkokeskus huolehtii siitä, että teksti vastaa selkokielen periaatteita ja saa selkotunnuksen.

Palveluprosessi ja hinnoittelu

  • Kun suunnittelet tekstin selkokielistämistä, otathan yhteyttä  Selkokeskukseen hyvissä ajoin.
  • Selkokeskus tekee kustannusarvion tekstin mukautuksesta selkokielistettävän tekstin perusteella. Pyydämme, että lähetät mukautettavan tekstin sähköpostitse Selkokeskukseen kustannusarviota varten.
  • Sen jälkeen kun Selkokeskus ja tilaaja ovat tehneet sopimuksen tekstipalvelusta, Selkokeskus välittää tekstin mukauttamista varten selkokielen asiantuntijalle.
  • Selkokeskus myöntää julkaisulle tarkistuksen jälkeen selkotunnuksen.

Selkokielistämisen hinta riippuu tekstin pituudesta ja vaikeudesta. Arvioimme jokaisen tekstin kohdalla, kuinka kauan tekstin selkokielistämiseen kuluu aikaa.

Selkokielistettävät tekstit

Selkokielelle voidaan mukauttaa hyvin erityyppisiä tekstejä:

  • esitetekstit ja erilaiset informaatiotekstit
  • verkkotekstit
  • tietokirjalliset tekstit
  • kaunokirjalliset tekstit.

Verkkosivuille ei kuitenkaan myönnetä selkotunnusta, ellei sivujen saavutettavuutta ja käytettävyyttä ole tarkistettu. Verkkosivujen selkokielisyys selkotunnusta varten tarkistetaan yhteistyössä Papunet-verkkopalvelun kanssa.

Lisätietoja

Osastosihteeri Marjo Timonen
puh. 09 3480 9223
marjo.timonen[at]kvl.fi

 
Julkaistu: