Selkokielen asiantuntijat

Selkokeskus on kouluttanut joukon selkokielen asiantuntijoita eri puolilla Suomea. Asiantuntijat ovat erikoistuneet erilaisiin osaamisalueisiin selkokielen kentässä. Moni asiantuntijoista mukauttaa yleiskielisiä tekstejä selkokielelle tai kouluttaa selkokielestä. Asiantuntijoiden joukossa on muun muassa opettajia, toimittajia, tutkijoita sekä selkokirjailijoita.

Ella Airaksinen FM Ella Airaksinen työskentelee Selkokeskuksessa suunnittelijana. Hänen työhönsä kuuluu kouluttamista, selkotekstien mukauttamista ja tapahtumien järjestämistä. Aiemmin Airaksinen on opettanut suomea aikuisille maahanmuuttajille. Pro gradu -työssään hän tutkii, miten lukijaa puhutellaan selkokielisessä oppaassa.
Anna Dannenberg FM Anna Dannenberg on opiskellut kielitieteitä ja viestintää, ja omassa tutkimuksessaan tarkastellut muun muassa puhutun kielen kielioppi- ja äännerakenteita. Hän on kiinnostunut selkokielestä sekä tieteellisen tutkimuksen että käytännön viestinnän näkökulmasta.
Mari Elomäki FM Mari Elomäki työskentelee teknologiayritys Reaktorilla, jossa hän suunnittelee sisältöjä digitaalisiin palveluihin. Työssään hän edistää muun muassa sitä, että teksti toimii saumattomana osana selkeää ja helposti käytettävää palvelua. Elomäki on aiemmin työskennellyt Kehitysvammaliiton Oppimateriaalikeskuksessa sekä muissa kustannusalan töissä. Hän on julkaissut Romeo ja Julia -selkomukautuksen ja toimittanut useita selkokielisiä kauno-, tieto- ja oppikirjoja.
Heidi Hannuksela Heidi Hannuksela on koulutukseltaan muotoilija. Hän on tehnyt alan töitä, kuten konsepti- ja tuotesuunnittelua, käyttöliittymäsuunnittelua ja graafista suunnittelua, vuodesta 2008 lähtien. Selkotaitosta Hannuksela kiinnostui muutama vuosi sitten Aluehallintoviraston selkoesitteen graafisen suunnittelutyön yhteydessä.
Pauliina Impiö  FM Pauliina Impiö työskentelee oppimateriaalien kustannustoimittajana Otavalla. Hän toimittaa äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaaleja erityisesti alakouluun. Hän on työskennellyt Selkokeskuksen suunnittelijana ja kouluttajana sekä mukauttanut erilaisia tekstejä selkokielelle.
Satu Itkonen FM Satu Itkonen on työskennellyt monipuolisesti näyttelyiden ja taiteesta puhumisen ja kirjoittamisen parissa ja toimii tällä hetkellä Ateneumin taidemuseon yleisötyöpäällikkönä. Hän on kirjoittanut useita selkokirjoja. Koulutus painottuu taidealalle.
Markku Juusola YTM Markku Juusola toimii Selkosanomien toimittajana. Hän on työskennellyt selkokielen parissa vuodesta 2013.
Kaisa Kaatra YTM Kaisa Kaatra työskentelee Selkokeskuksessa toimittajana. Hän taittaa ja editoi Selkosanomia ja selkokielisiä esitteitä. Kaatra vastaa selkovideoiden ja selkojulkaisujen taiton tarkastuksesta. Kaatra on perehtynyt selkojulkaisujen kuvitukseen.
Leena Kaivosoja FM Leena Kaivosoja on työskennellyt 1990-luvun alusta saakka erilaisten kielihäiriöiden parissa puheterapeuttina ja erityisopettajana. Selkokieli tuli mukaan 2000-luvun alussa Tikas-projektin myötä ja sen jälkeen selkokieli on kuulunut päivittäiseen työhön. Hän on perustanut vuonna 2010 yrityksen Selkosanat ja mukauttanut selkokielelle Leena Lehtolaisen Maria Kallio -dekkareita.
Henna Kara

FM Henna Kara työskentelee Kehitysvammaliiton oppimateriaalikeskuksessa Opikkeessa kustannustoimittajana. Hän on vuoden 2020 ajan työkierrossa Selkokeskuksessa suunnittelijana. Karan työhön kuuluu muun muassa kouluttamista. Hän on työskennellyt selkokielen parissa eri tehtävissä vuodesta 2008.

Johanna Kartio FM Johanna Kartio työskentelee  s2-kouluttajana pääkaupunkiseudulla ja opettaa suomen kieltä aikuisille maahanmuuttajille. Hän on työskennellyt projektipäällikkönä Selkokeskuksen Selkokieli ja vuorovaikutus -projektissa, toimittajana Selkosanomissa ja kirjoittanut selkokirjoja sekä muokannut erilaisia tekstejä selkokielisiksi.
Sanna-Leena Knuuttila FM Sanna-Leena Knuuttila on yrittäjä, selkokirjailija ja sanataideohjaaja. Hän on perehtynyt kirjoittamisen kouluttamiseen, mutta puhuu myös lukemisen sekä selkokirjallisuuden puolesta. Häneltä on julkaistu suomalaisen naisen sota-ajan historiaan pohjautuva selkotrilogia, jonka teokset ovat Ne lensivät tästä yli, Minä odotan sinua ja Jäätyneet tiet.
Riitta Korhonen FT Riitta Korhonen toimii kielenhuollon ja kieliopin erityisasiantuntijana Kielitoimistossa Kotimaisten kielten keskuksessa (Kotus). Taustaltaan hän on S2-opettaja. Hän on kiinnostunut eri ryhmille suunnattujen selkotekstien ymmärrettävyydestä.
Soilimaria Korhonen Soilimaria Korhonen opettaa selkokieltä Savonia-ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmissa, räätälöi selkokielen tilauskoulutuksia erilaisille asiakkaille ja kouluttaa selkokieltä myös hankkeissa. Aiemmin s2-opettajana työskennellyt Korhonen on kiinnostunut simulaatiomenetelmän hyödyntämisestä selkokielen opinnoissa.
Auli Kulkki-Nieminen FT Auli Kulkki-Nieminen toimii suomen kielen lehtorina Tampereen yliopiston kielikeskuksessa, ja tällä hetkellä opetusalana on tieteellinen kirjoittaminen. Hänen näkemyksensä selkokieleen on tutkimuksellinen, sillä hän on käyttänyt väitöskirjassaan selkokielisiä uutisia aineistona. Hän on Selkokirjoittajan tekstilajit -kirjan toinen kirjoittajista ja kirjoittanut tieteellisiä ja yleiskielisiä artikkeleita selkoviestinnästä.
Satu Leisko-Järvinen FM, suomen kielen opettaja Satu Leisko-Järvinen on kirjoittanut selkokielisiä fantasiakirjoja nuorille. Hän on kiinnostunut erityisesti selkokirjoittamisesta ja selkoteksteistä. Hän työskentelee opettajana pääkaupunkiseudulla eri oppilaitoksissa.
Leealaura Leskelä FM Leealaura Leskelä on työskennellyt Selkokeskuksessa 1990-luvun lopulta lähtien. Hän on ollut mukana selkokielen teorian, sovellusten ja koulutusten kehittämisessä. Leskelä on Selkokeskuksen kehittämispäällikkö. Hän on perehtynyt selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen tutkimukseen sekä erilaisten selkotekstien kirjoittamiseen.
Susanna Lähteenmäki KT, ohjaava opettaja/erityisopettaja Susanna Lähteenmäki on perehtynyt selkokieleen 1990-luvun alusta lähtien.  Hän työskentelee Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa Oulussa. Selkosuomi puhuttuna ja kirjoitettuna on mukana arjentyössä. Susanna on tehnyt kaksi selkorunokirjaa ja selkosatukirjoja.
Tuovi Mutanen Tuovi Mutanen on hortonomi ja vapaa kirjoittaja Itä-Suomesta. Hänen erityisosaamistaan ovat kasveihin, rakennettuun viherympäristöön, maaseutuun ja luontoon liittyvät asiat.
Hanna Männikkölahti

Hanna Männikkölahti on koulutukseltaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Hän opettaa suomea verkossa omalla toiminimellään, kouluttaa selkokielestä ja mukauttaa kotimaista kauno- ja tietokirjallisuutta.

Seija Niinistö-Samela Seija Niinistö-Samela on yrittäjä ja vapaa toimittaja, joka on erikoistunut selkokirjoittamiseen.  Luontoaiheisten selkokirjojen lisäksi hän on kirjoittanut useita juttuja Selkosanomiin. Niinistö-Samela kouluttaa selkokirjoittamisesta, jonka erityispiirteisiin hän on kirjoittamisen opinnoissaan perehtynyt. Lisäksi selkotekstin ja selkokuvien yhdistäminen on hänen mielestä mahdollisuus, jota kannattaa hyödyntää, kun tarvitaan selkoa sisältöön.
Kati Penttinen FM Kati Penttinen on opettanut suomea aikuisille maahanmuuttajille useiden vuosien ajan. Työssään s2-opettajana hän on käyttänyt monenlaisia selkokielisiä materiaaleja. Hän on kiinnostunut selkokirjoittamisesta ja erilaisten tekstien mukauttamisesta selkokielelle.
Tuula Puranen YTM toimittaja, erä- ja luonto-opas Tuula Puranen on työskennellyt selkokielen parissa 1990-luvun alusta lähtien ensin selkolehti Leijan toimittajana ja sittemmin selkokirjojen kirjoittajana. Hänen erityisiä osaamisalueitaan ovat vammaisten ihmisten asiat, luonto, ympäristö ja retkeily.
Pertti Rajala KM Pertti Rajala on toiminut selkokielen parissa 1980-luvulta lähtien, ja hän on kirjoittanut yli 70 selkokirjaa. Suurin osa niistä on tietokirjoja, mutta mukana on myös mukautuksia ja joitakin kaunokirjallisia teoksia. Rajala on yhdessä Hannu Virtasen kanssa toimittanut ensimmäiset selkokielen teoriakirjat sekä toiminut useissa alan luottamustehtävissä.
Raisa Rintamäki FM Raisa Rintamäki työskentelee suunnittelijana Selkokeskuksessa ja Kehitysvammaliiton Papunet-verkkopalvelussa. Hän on kiinnostunut erityisesti saavutettavuudesta ja selkokielen käytöstä verkossa. Hän on työssään kouluttanut selkokielestä ja saavutettavuudesta, tehnyt selkokielisiä verkkosivuja ja -materiaaleja sekä toimittanut selkokielisiä verkkokirjoja.
Jenni Saarilahti FM Jenni Saarilahti on opiskellut suomen kieltä ja viestintää. Hänellä on pitkä kokemus monenlaisista tekstitöistä, kuten artikkelien kirjoittamisesta ja editoinnista sekä erilaisista markkinointiviestinnän tehtävistä. Selkokielessä häntä kiinnostaa mahdollisuus tutustua erityiseen suomen kielen muotoon ja sen kohderyhmiin.
Ari Sainio Ari Sainio on toiminut selkokielen parissa 1990-luvulta lähtien. Hän on työskennellyt Selkosanomien toimittajana, kustannustoimittajana, mukauttanut erilaisia tekstejä selkokielelle sekä kirjoittanut ja toimittanut useita selkokirjoja.
Pertti Seppä FM Pertti Seppä on Ylen Selkouutisten toimittaja. Hän on työskennellyt Ylen Selkouutisten parissa siitä lähtien, kun lähetys perustettiin vuonna 1992. Hänen työkenttänsä liittyy puhuttuun selkouutiskieleen.
Marja Simola FL, tietokirjailija Marja Simola toimii Joensuussa vapaana tietokirjailijana. Hän on kirjoittanut neljä ikäihmisille suunnattua selkokirjaa sekä kaksi selkosatukirjaa. Simola on myös mukauttanut tekstejä selkokielelle. Hän on ollut useita vuosia Selkosanomien avustajana ja pitänyt useita selkokursseja.
Jenni Sipilä FM Jenni Sipilä työskentelee Selkokeskuksessa suunnittelijana. Hän toimittaa Verneri.netin selkokielisiä sivuja. Sivut on tarkoitettu kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille. Sipilä on mukauttanut erilaisia tekstejä selkokielelle sekä kirjoittanut ja kuvittanut selkokielisiä verkkokirjoja.
Sanna Soppela Sanna Soppela työskentelee suunnittelijana Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducatessa. Hän on ollut toteuttamassa suunnittelijana ja kouluttajana selkokielen käyttämiseen liittyviä täydennyskoulutuksia erityisesti työllistymisen ja maahanmuuttajien parissa työskenteleville henkilöille.   
Riitta Suominen Riitta Suominen on suomen kielen maisteri. Hänellä on ollut oma viestintätoimisto parinkymmenen vuoden ajan Tampereen Teknologiakeskuksessa. Työnkuvaan kuuluu kouluttaminen, konsultointi, tekstien toimittaminen ja yleistajuistaminen. Riitta on julkaissut kieleen, viestintään ja verkko-oppimiseen liittyviä kirjoja ja tekee väitöskirjaa hallinnon tekstien muokkaamisesta.
Tuija Takala

FM Tuija Takala työskentelee  äidinkielen ja suomen opettajana pääkaupunkiseudulla. Hän on kouluttanut selkokielestä ja perehtynyt monipuolisesti selkokirjallisuuteen. Hän on kirjoittanut selkokirjoja ja muokannut erilaisia tekstejä selkokielisiksi.

Pälvi Tammi FM Pälvi Tammi on toimittaja Yle Uutisissa. Hän toimittaa myös Ylen Selkouutisia. Kotimaisen kirjallisuuden, suomen kielen ja tiedotusopin opintojen anti on kovalla koetuksella, kun lajiksi on tullut myös selkokieli uutisissa. Tammi yrittää löytää ilmaisuvoimaa uutismuotoon, jonka yleisönä on muun muassa kieltä vasta vähän osaavia.
Jaana Teräväinen Jaana Teräväinen on selkolehti Leijan päätoimittaja. Hän on kirjoittanut, taittanut ja valokuvannut selkokirjoja, -esitteitä ja -oppaita.
Riikka Tuohimetsä KM Riikka Tuohimetsä on erityisopettaja ja aineenopettaja (kotitalous, englanti). Hän on työskennellyt mm. Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa Jyväskylässä, jossa kiinnostui selkokielestä oppilaiden arjen tarpeiden myötä. Riikka mukauttaa informoivia ja kaunokirjallisia tekstejä selkokielelle. Hän myös kouluttaa selkokielestä ja toimii selkokielen asiantuntijana oppimateriaaliprojekteissa.
Riikka Törnroos Sosionomi (ylempi AMK) Riikka Törnroos selkokielistää Satakunnan sairaanhoitopiirin potilasohjeita sekä kouluttaa selkokielestä ja lukutukitoiminnasta
Eliisa Uotila FM Eliisa Uotila työskentelee Selkokeskuksessa suunnittelijana. Hän on perehtynyt selkokirjoittamiseen. Aikaisemmin Uotila työskenteli Yleisradiossa toimittajana, ja silloin toimenkuvaan kuului myös Ylen Selkouutisten toimittaminen.
Tanja Vauhkonen Tanja Vauhkonen on toiminut aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa yli kymmenen vuoden ajan. Hän aloittaa syksyllä 2016 erityisopettajan tehtävissä samalla kentällä. Vauhkonen kirjoittaa väitöskirjaa suomen kielen käyttämisestä luokan ulkopuolella.
Hannu Virtanen FM Hannu Virtanen on toiminut selkokielen parissa 1980-luvun alusta. Hän toimi Selkosanomien päätoimittajana 1990 – 2013 sekä Selkokeskuksen johtajana 2000–2013. Vuodet 2013 – 2015 hän toimi projektipäälikkönä Kehitysvammaliiton Selkoilmaisu arjen tukena -projektissa. Virtanen on kirjoittanut Selkokielen käsikirjan (Opike 2009) ja on erityisesti perehtynyt selkoilmaisun uusiin muotoihin (videot, animaatiot, e-kirjat).

 

Julkaistu: