Selkokieliset oppimateriaalit

Selkotunnus

Tältä sivulta löydät selkokielisiä oppimateriaaleja eri oppiaineisiin. Sivulla on vain sellaisia materiaaleja, joilla on selkotunnus. Opetuksessa ja oppimisessa voi käyttää myös selkokielisiä tietokirjoja ja kaunokirjoja, jotka ovat selkokirjatietokannassa.

Biologia, maantieto ja ympäristötieto

 • Maria Sjöblom 2013: Päivänselvää: Biologia ja maantieto. Kehitysvammaliitto / Opike
 • Maria Sjöblom 2013: Päivänselvää: Ympäristö- ja luonnontieto. Kehitysvammaliitto / Opike

Digitaidot ja sosiaaliset taidot

 • Petri Ilmonen 2020: Videoi ja kirjoita iPadillä. Ohjeita selkokielellä. Kehitysvammaliitto / Opike
 • Petri Ilmonen ja Sirpa Ahde 2016: Turvallisesti internetissä. Ohjeita ja vinkkejä selkokielellä. Kehitysvammaliitto / Opike
 • Petri Ilmonen ja Anneli Haapaharju 2017: iPad tutuksi selkokielellä. Kehitysvammaliitto / Opike
 • Sakari Kilkki 2020: Arkielämää. Toimintakortit nuorten arjen tilanteisiin. Kehitysvammaliitto / Opike

Fysiikka ja kemia

 • Maria Sjöblom 2012: Päivänselvää: Fysiikka ja kemia. Kehitysvammaliitto / Opike
 • Martti Heinonen, Jukka Kohtamäki ja Mikko Korhonen 2019: Titaani fysiikka 1 E. Otava
 • Helena Muilu ja Tommi Virtanen 2019: Titaani Kemia 1 E. Otava
 • Martti Heinonen, Jukka Kohtamäki ja Mikko Korhonen 2019: Titaani fysiikka 2 E. Otava
 • Helena Muilu ja Tommi Virtanen 2020: Titaani kemia 2 E. Otava
 • Martti Heinonen, Jukka Kohtamäki ja Mikko Korhonen 2020: Titaani fysiikka 3 E. Otava
 • Helena Muilu ja Tommi Virtanen 2020: Titaani kemia 3E. Otava

Historia

 • Lena Frilund ja Sakari Kilkki 2015: Päivänselvää: Historia. Kehitysvammaliitto / Opike

Kotitalous

 • Riikka Tuohimetsä 2021: Päivänselvää: Kotitalous. Kehitysvammaliitto / Opike 

Matematiikka

 • Riitta-Liisa Göös ja Iiris Laitinen 2009: Arkimatikkaa. Kehitysvammaliitto / Opike
 • Sakari Kilkki 2020: Arkimatikkaa: Raha, tablettisovellus. Kehitysvammaliitto / Opike 

Oppilaanohjaus

 • Jaana Heikkinen, Muru Juurola ja Outi Santanen 2022: Spotti – opinto-ohjausta selkokielellä. Kehitysvammaliitto / Opike

Suomi toisena kielenä

 • Milja Ahtosalo, Virva Lehmusvaara, Kirsi Martikainen, Salla-Maaria Suuriniemi ja Kiti Szalai 2021: Ketterä 7–9. Yläkoulun suomi toisena kielenä ja kirjallisuus. Otava

Terveystieto

 • Sakari Kilkki 2020: Päivänselvää: Terveystieto. Kehitysvammaliitto / Opike

Uskonto

 • Elias Tanni 2022: Päivänselvää: Uskonto (alakoulu). Kehitysvammaliitto / Opike
 • Elias Tanni 2022: Päivänselvää: Uskonto (yläkoulu). Kehitysvammaliitto / Opike

Yhteiskuntaoppi

 • Lena Frilund 2021: Yhteiskunta ja minä – Perustietoa selkokielellä. Kehitysvammaliitto / Opike
 • Mats Österback 2011: Yhteiskunta 1: Perhe ja hyvinvointi. Kehitysvammaliitto / Opike
 • Mats Österback 2011: Yhteiskunta 2: Oikeusvaltio Suomi. Kehitysvammaliitto / Opike
 • Mats Österback 2012: Yhteiskunta 3: Raha ja talous. Kehitysvammaliitto / Opike
 • Mats Österback 2012: Yhteiskunta 4: Valta ja vaikuttaminen. Kehitysvammaliitto / Opike
 • Mari Elomäki, Sakari Kilkki ja Mats Österback 2011: Yhteiskunta 5: Työelämän aakkoset. Kehitysvammaliitto / Opike
 • Tehtäviä Yhteiskunta-sarjaan, Opike

Lue myös

Julkaistu: