Selkokieliset oppimateriaalit

 

Tältä sivulta löydät selkokielisiä oppimateriaaleja eri oppiaineisiin. Sivulla on vain sellaisia materiaaleja, joilla on selkotunnus. Opetuksessa ja oppimisessa voi käyttää myös selkokielisiä tietokirjoja ja kaunokirjoja, jotka ovat selkokirjatietokannassa.

Biologia, maantieto ja ympäristötieto

 • Maria Sjöblom 2013: Päivänselvää: Biologia ja maantieto. Kehitysvammaliitto / Opike
 • Maria Sjöblom 2013: Päivänselvää: Ympäristö- ja luonnontieto. Kehitysvammaliitto / Opike
 • Heidi Fabritius, Sanna Jortikka, Laura-Leena Mäkinen ja Tiia Nikkanen, selkomukautus Riikka Tuohimetsä 2023: Selkokieliset tiivistelmät Maa 7–9 -kirjojen luvuista. Otava. Tiivistelmät ovat saatavilla Otavan Opepalvelussa > Maa 7–9 -digiopetusaineisto. Palvelua voivat käyttää henkilöt, jotka ovat tilanneet Otavan oppikirjoja tai e-oppikirjoja. Tiivistelmät löytyvät kirjan lukujen alta nimellä selkomukautettu tiivistelmäteksti. 

Digitaidot ja sosiaaliset taidot

 • Petri Ilmonen 2020: Videoi ja kirjoita iPadillä. Ohjeita selkokielellä. Kehitysvammaliitto / Opike
 • Petri Ilmonen ja Sirpa Ahde 2016: Turvallisesti internetissä. Ohjeita ja vinkkejä selkokielellä. Kehitysvammaliitto / Opike
 • Petri Ilmonen ja Anneli Haapaharju 2017: iPad tutuksi selkokielellä. Kehitysvammaliitto / Opike
 • Sakari Kilkki 2020: Arkielämää. Toimintakortit nuorten arjen tilanteisiin. Kehitysvammaliitto / Opike

Fysiikka ja kemia

 • Martti Heinonen, Jukka Kohtamäki ja Mikko Korhonen 2019: Titaani fysiikka 1 E. Otava
 • Martti Heinonen, Jukka Kohtamäki ja Mikko Korhonen 2019: Titaani fysiikka 2 E. Otava
 • Martti Heinonen, Jukka Kohtamäki ja Mikko Korhonen 2020: Titaani fysiikka 3 E. Otava
 • Helena Muilu ja Tommi Virtanen 2019: Titaani Kemia 1 E. Otava
 • Helena Muilu ja Tommi Virtanen 2020: Titaani kemia 2 E. Otava
 • Helena Muilu ja Tommi Virtanen 2020: Titaani kemia 3 E. Otava
 • Maria Sjöblom 2012: Päivänselvää: Fysiikka ja kemia. Kehitysvammaliitto / Opike

Historia

 • Lena Frilund ja Sakari Kilkki 2015: Päivänselvää: Historia. Kehitysvammaliitto / Opike
 • Pertti Rajala 2014 [2002]: Suomen historia: selkosuomeksi. Kehitysvammaliitto / Opike

Kotitalous

 • Riikka Tuohimetsä 2021: Päivänselvää: Kotitalous. Kehitysvammaliitto / Opike 

Matematiikka

 • Riitta-Liisa Göös ja Iiris Laitinen 2009: Arkimatikkaa. Kehitysvammaliitto / Opike
 • Sakari Kilkki 2020: Arkimatikkaa: Raha, tablettisovellus. Kehitysvammaliitto / Opike 

Oppilaanohjaus

 • Jaana Heikkinen, Muru Juurola ja Outi Santanen 2022: Spotti – opinto-ohjausta selkokielellä. Kehitysvammaliitto / Opike

Suomi toisena kielenä

 • Milja Ahtosalo, Virva Lehmusvaara, Kirsi Martikainen, Salla-Maaria Suuriniemi ja Kiti Szalai 2021: Ketterä 7–9. Yläkoulun suomi toisena kielenä ja kirjallisuus. Otava

Terveystieto

 • Sakari Kilkki 2020: Päivänselvää: Terveystieto. Kehitysvammaliitto / Opike

Uskonto

 • Elias Tanni 2022: Päivänselvää: Uskonto (alakoulu). Kehitysvammaliitto / Opike
 • Elias Tanni 2022: Päivänselvää: Uskonto (yläkoulu). Kehitysvammaliitto / Opike

Yhteiskuntaoppi

 • Lena Frilund 2021: Yhteiskunta ja minä – Perustietoa selkokielellä. Kehitysvammaliitto / Opike
 • Sakari Kilkki ja Suvi Törrönen 2016: Päivänselvää Yhteiskuntaoppi. Kehitysvammaliitto / Opike
 • Mats Österback 2011: Yhteiskunta 1: Perhe ja hyvinvointi. Kehitysvammaliitto / Opike
 • Mats Österback 2011: Yhteiskunta 2: Oikeusvaltio Suomi. Kehitysvammaliitto / Opike
 • Mats Österback 2012: Yhteiskunta 3: Raha ja talous. Kehitysvammaliitto / Opike
 • Mats Österback 2012: Yhteiskunta 4: Valta ja vaikuttaminen. Kehitysvammaliitto / Opike
 • Mari Elomäki, Sakari Kilkki ja Mats Österback 2011: Yhteiskunta 5: Työelämän aakkoset. Kehitysvammaliitto / Opike
 • Tehtäviä Yhteiskunta-sarjaan, Opike

Lue myös

Julkaistu: