Bakgrunden till lätt finska

I Finland har lätt finska utvecklats sedan början av 1980-talet. Modellen kom från Sverige, där de första publikationerna på lätt språk utkom redan några tiotal år tidigare. Det nordiska samarbetet har haft stor betydelse för utvecklingen av lätt finska och andra nordiska lätta språk.

Till en början var lätt finska avsett för personer med en intellektuell funktionsnedsättning. Den bärande tanken var att producera lättläst material som skulle göra olika texter och litteratur tillgängliga också för de här personerna.

Ganska snart upptäckte man att också andra grupper kan ha nytta av lätt finska. På 1990-talet började man producera lättläst material också för äldre personer och nyfinländare. Det har inte alltid varit lätt att kombinera olika gruppers behov och önskemål. Via kompromisser har vi dock kunnat skapa en stark gemensam förenklad språkform.

Selkokeskus grundades år 2000 och sedan dess har lätt språk utvecklats på många olika sätt. Ett flertal teoriböcker om lätt finska har publicerats. Forskningen om lätt finska har småningom ökat och utgående från detta har man utvecklat principerna för lätt språk. Det har utarbetats riktlinjer för lätt språk både i skrift och i tal. Särskilt på 2010-talet har verksamheten i anslutning till lätt språk utvidgats och allt fler publikationer på lätt språk har getts ut, till exempel broschyrer och böcker. Även webbplatser på lätt språk har lanserats.

Publicerat: