Layout och illustrationer

Publikationens utseende är porten till innehållet. Typografi, layout och bilder bidrar till att göra budskapet intressant och begripligt. Layoutens uppgift är att, förutom att förbättra läsbarheten, väcka läsarens intresse.

Typografiska val är t.ex. font, fontstorlek, radlängd, radavstånd och spaltform. I publikationer som skrivs på lätt finska använder man lite större font än vanligt samt fri högermarginal med frasanpassat radfall. Raden bryts så att varje saksammanhang får en egen rad. Man fäster också stor vikt vid färger och andra visuella element.

De som är i behov av lätt språk har ofta inte samma förmåga att läsa bilder som vanliga läsare. De kan t.ex. tolka en bild i en tidskrift på ett annat sätt än tidningens genomsnittliga läsare. Deras tolkning av texten är vanligen också starkt kopplad till bilden. En bra illustration ger läsaren viktig förhandsinformation och hjälper hen att förbereda sig på texten. En dålig och vilseledande illustration kan göra det märkbart svårare att förstå texten. Bilden kan t.ex. ge upphov till en fullständigt felaktig tolkning och ha ett annat känslobudskap än själva texten.

Publicerat: