Behovet av lätt finska

Hur många människor i Finland är i behov av lätt finska? Enligt Selkokeskus uppskattning (2019) består målgruppen för lätt finska av ca 650 000–750 000 personer, alltså 11–14 % av Finlands befolkning.

Uppskattningen grundar sig på statistikuppgifter (som antalet elever med speciella behov och hur stora grupper det finns av personer med funktionsnedsättningar), internationella jämförelseuppgifter samt sedan början av 2000-talet också undersökningar av läskunskapen.

Vem behöver lätt finska?

Människor med bristfällig språkförmåga har nytta av lätt finska. Språkliga problem gör det svårare att klara sig i t.ex. vardagen, studierna och arbetslivet samt att delta i samhällets aktiviteter.

Behovet av lätt finska kan ha många orsaker:

  • neurobiologiska orsaker (t.ex. intellektuell funktionsnedsättning, dysfasi, dyslexi, ADHD)
  • försvagad språkförmåga (t.ex. minnessjukdom, afasi)
  • läsaren har inte finska som modersmål.

Det finns även andra grupper som i vissa situationer har nytta av lätt språk (till exempel personer som genomgår psykisk rehabilitering och personer som inte är vana att läsa). Behovet av lätt språk är dock individuellt.

En stor del av det lättlästa materialet lämpar sig för alla olika grupper. Om materialet huvudsakligen är avsett för en viss grupp, är det bra att beakta målgruppen och anpassa materialet till just den gruppens behov. Resultatet är ett språk som betjänar alla grupper bättre än standardspråket, men som särskilt tar huvudmålgruppens behov och utmaningar i beaktande.

Behovet av lätt finska växer

Behovet av lätt finska har ökat under de senaste åren av till exempel följande orsaker:

  • Antalet äldre personer i samhället ökar. När befolkningen blir äldre blir också minnessjukdomar vanligare. I stället för att placera äldre människor på åldringshem, strävar man efter att alla ska kunna bo hemma så länge som möjligt. Det finns behov av lättlästa instruktioner och annat material.
  • Invandrarna ökar i antal. I Finland finns en växande grupp vuxna som lär sig finska som andra språk. För dem är lätt finska ett bra sätt av komma in det finländska samhället, bekanta sig med kulturen och lära sig finska.
  • Antalet elever med specialbehov växer. Bland dem finns det många som har språkliga svårigheter och för vilka lättläst material kan fungera bra för att t.ex. öka intresset för att läsa.
Publicerat: