Forskning om lätt finska

I Finland har lätt finska utvecklats sedan 1980-talet. Under de senaste åren har lätt finska också väckt intresse som forskningsobjekt. Till exempel personer som gör sitt lärdomsprov inom det finska språket, specialpedagogiken och datateknik är mycket intresserade av lätt finska. Även avhandlingar och vetenskapliga artiklar om lätt finska har publicerats.

Det behövs ny forskning för att lätt finska ska kunna utvecklas till en språkform som ännu bättre tar hänsyn till dem som behöver den. Forskning om lätt språk kan till exempel anknyta till hur begripliga lättlästa texter är, lättläst litteratur, språkets byggnad eller kostnaderna för lätt språk.

Forskningsnätverket Klaara

Klaara är ett samarbetsnätverk för forskare i lätt språk och personer som är intresserade av lätt språk. Nätverket grundades år 2018 i syfte att främja forskning i lätt språk i Finland samt samarbetet mellan forskare i lätt språk och praktiska aktörer, såsom Selkokeskus och LL-Center.

Lärdomsprov i anslutning till lätt språk finns på  forskningsnätverket Klaaras webbplats.

Publicerat: