Vuoden selväsanainen

Vuoden selväsanainen -palkinto on tunnustuspalkinto saavutettavasta kielestä. Tänä vuonna Selkokielen neuvottelukunta myöntää palkinnon henkilölle tai taholle,

  • joka on edistänyt julkaisuillaan, ohjelmillaan tai muulla toiminnallaan helposti ymmärrettävää tiedotusta tai kulttuuria
  • joka näin on lisännyt erityisryhmien (erityisesti selkokielen käyttäjäryhmien) mahdollisuutta osallistua entistä täysivaltaisemmin yhteiskunnan ja yhteisöjen toimintaan.

Palkinto voidaan myöntää yksittäiselle henkilölle, työryhmälle tai jollekin muulle taholle (esimerkiksi virastolle, yritykselle, tiedotusvälineelle).

Selkokeskus on myöntänyt palkinnon vuodesta 1996 tahoille, jotka ovat edistäneet viestintää erityisryhmille. Vuodesta 2016 alkaen käytäntö uudistui siten, että jatkossa Selkokeskus myöntää palkinnon joka toinen vuosi selkokielen edistäjille ja Kotimaisten kielten keskus joka toinen vuosi hyvän virkakielen edistäjille.

Ehdota vuoden selväsanaista!

Keräämme tänä vuonna ehdotuksia palkintojen saajiksi raatia varten. Kuka sinusta on ansainnut tunnustusta hyvästä työstä selkokielen edistäjänä?

Ehdotukset tulee jättää 25.8  mennessä. Selkokielen neuvottelukunta jakaa palkinnon loppusyksystä 2017. Ehdota palkinnosaajaa!

Lisätietoja:

suunnittelija
Eliisa Uotila
(09) 3480 9242
eliisa.uotila[at]kvl.fi

Julkaistu: