Mätare för lätt finska

Med hjälp av en mätare för lätt finska kan man bedöma om en saktext är lätt finska eller inte. Mätaren inkluderar de kriterier för lätt språk som används i Finland och med hjälp av vilka texten betygssätts. Om texten och dess layout uppfyller kriterierna är det lätt finska.

Mätaren för lätt finska är avsedd som ett arbetsredskap för experter på lätt språk och för forskare för bedömning av texter. Den lämpar sig alltså inte som sådan för att öva sig på att skriva lätt finska.

Mätaren för lätt finska har utarbetats i Selkokeskus. Experter som vi har utbildat samt Institutet för de inhemska språken har också deltagit i testandet och utvecklandet av mätaren. Vid utvecklingen av mätaren utnyttjar vi forskning om lätt språk, information och kunskap vi har fått vid praktiskt textarbete samt respons om mätaren. Den första versionen av mätaren lanserades år 2018. 

Mätare för lätt finska 2.0

På våren 2022 lanserade vi en ny version av mätaren för lätt finska. Mätaren för lätt finska 2.0 lyfter tydligare än tidigare fram skillnaden mellan lätt finska och klarspråk. Vid betygsättningen väger nu de kriterier som är särskilt viktiga i lätt finska tyngre. Mätaren för lätt finska 2.0 lyfter även bättre fram särdragen hos lättlästa texter på nätet.

Publicerat: