Klaara-tutkimusverkosto

Klaara on selkokielen tutkijoiden ja selkokielestä kiinnostuneiden ihmisten yhteistyöverkosto.

Klaaran tavoite

Klaara-tutkimusverkosto perustettiin vuonna 2018 edistämään selkokielen tutkimusta sekä selkokielen tutkijoiden ja käytännön toimijoiden kuten Selkokeskuksen ja LL-Centerin välistä yhteistyötä. Klaara haluaa myös yhdistää selkokielen tutkimuksen selkokieltä tarvitseviin ihmisiin.

Klaaran toiminnan ideologisena tavoitteena on tehdä maailmasta parempi paikka niille, joille selkokieli on ainoa vaihtoehto.

Klaaran toiminta

Klaara tukee selkokielen tutkijoita tutkimusideoiden kehittämisessä. Lisäksi Klaara järjestää erilaisia tapahtumia selkokielen tutkijoille ja selkotekstien tuottajille. Klaara ei kuitenkaan määrittele selkokielen tutkijoiden tavoitteita eikä vastaa tutkimusten rahoituksesta.

Klaaran toimintaa tukee ohjausryhmä, joka koostuu laaja-alaisista osaajista selkokielen tutkimuksen eri alueilta. Ohjausryhmässä on aina yksi edustaja Selkokeskuksesta.

Klaaran verkkosivuille on koottu lista selkokieltä käsittelevistä opinnäytetöistä ja artikkeleista.

 

Julkaistu: