Sanat

Sanat ovat yleensä asia, johon monen lukijan huomio tekstissä ensimmäisenä kiinnittyy. Suomen kielen sanat voivat olla pitkiä, ja useamman sanan yhdyssanoja käytetään paljon. Selkokielisessä tekstissä sanojen pituuteen on syytä kiinnittää huomiota. Selkokirjoittajan on suosittava lyhyitä sanoja.

Selkokirjoittajan on hyvä myös muistaa, että lukijan sanavarasto ei ole yhtä laaja kuin yleiskielisten tekstien lukijoilla.

Sanat voivat myös tarkoittaa eri asioita eri yhteyksissä. Siksi selkokirjoittajan on pyrittävä siihen, että sanat esiintyvät tekstissä mahdollisimman helpoissa taivutusmuodoissa ja tyypillisessä merkityksessään. Myös ympäröivä lause ja sen rakenne vaikuttavat  siihen, miten helposti sanan merkitykset lukijalle avautuvat.

Ohjeita

Alla olevaan luetteloon on koottu selkokielen yleisohjeista tärkeimpiä sanoihin liittyviä periaatteita:

 • Käytä jokapäiväistä, yleisesti tunnettua, konkreettista sanastoa:
  työ (ei toiminta), auto (ei ajoneuvo), vapaa (ei rajoitteeton), päiväkoti (ei  varhaiskasvatusyksikkö), tylsä (ei virikkeetön), tehdä (ei suorittaa toimenpide), tärkeä (ei merkityksellinen), kauppa (ei liikekeskus), vaikea (ei haasteellinen)
 • Vältä vaikeita sanoja ja käsitteitä tai pyri selittämään ne:
  Yhtäläinen äänioikeus tarkoittaa sitä, että kaikilla suomalaisilla on samanlainen oikeus  äänestää vaaleissa
  budjetti eli talousarvio
 • Suosi lyhyitä sanoja:
  opiskelija (ammattikorkeakouluopiskelija)
 • Havainnollista abstrakteja käsitteitä konkreettisin esimerkein:
  Biojätettä ovat esimerkiksi omenankuoret ja kahvinporot.
  Verovilppi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että joku ei kerro verottajalle rehellisesti tulojaan eikä  maksa tarpeeksi veroa niistä.
 • Vältä lyhenteitä:
  esimerkiksi (ei: esim.), koko ajan (ei: 24/7), todennäköisesti, melko varmasti (ei: tod.näk.), maanantaista torstaihin (ei: ma–to)
 • Ole varovainen kielikuvien ja sanontojen käytössä:
  juokseva vesi, kallionkieleke, ryöstötalous
  antaa rukkaset, ajaa kuin käärmettä pyssyyn
 • Suosi likimaisia lukuja, pyöristä luvut:
  noin tuhat (ei: 1002,1), melkein kaikki (ei: 98,5 %),
Julkaistu: