Selkokieli verkossa

Selkokieliset ja saavutettavat verkkosivut turvaavat selkokielen eri käyttäjäryhmien oikeutta tietoon, yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja itsenäiseen elämään. Selkokeskuksen ja Papunet-verkkopalvelun yhteiskoulutus tarjoaa sinulle vankan tietopaketin, kun käynnistät haluat tuottaa selkokielistä ja saavutettavuutta sisältöä verkkoon. 

Kohderyhmä

Viestijät, tiedottajat, sisällöntuottajat, verkkotoimittajat, verkkosivujen kehittäjät, it-suunnittelijat

Sisältö

  • Miten suunnittelet saavutettavat ja helppokäyttöiset verkkosivut?
  • Miten otat huomioon selkokielen käyttäjien erityistarpeet verkkosivujen suunnittelussa?
  • Miten lainsäädäntö ohjaa verkkosivujen saavutettavuutta?
  • Miten kirjoitat selkokieltä verkkoon?
  • Miten selkovideo eroaa tavallisesta videosta?

Koulutus antaa perustietoa siitä, mitä saavutettavuus ja selkokieli tarkoittavat verkkoympäristössä selkokielen eri käyttäjäryhmien kannalta. Koulutuksessa käydään läpi selkokielen perusteita sekä selkokielen käyttöä verkossa ja videoista. Koulutus tarjoaa myös perustietoa yleisestä saavutettavuudesta, lainsäädännöstä sekä hyvistä käytännöistä.

Tavoitteena on, että osallistujat saavat perustietoja ja -valmiuksia saavutettavan verkkosivuston suunnittelutyöhön ja ymmärtävät selkokielen eri käyttäjäryhmien erilaisia tarpeita ja vaatimuksia verkkoympäristössä.

Rakenne

Koulutukseen sisältyy seuraavia aiheita:

  • verkkosivujen saavutettavuus ja saavutettavuuslainsäädäntö
  • selkokielen kohderyhmät, periaatteet ja kirjoitusohjeet
  • selkokieliset videot ja muut kuvalliset aineistot.

Toteutusvaihtoehdot

  • Puolen päivän koulutus, jossa  (4 t)
  • Koko päivän koulutus, jossa tehdään paljon käytännön harjoituksia (7 t)

Lisätietoja ja tarjouspyynnöt

Marjo Timonen
puh. 09 3480 9223
marjo.timonen(at)kvl.fi

Julkaistu: