Selkokieli verkossa

Selkokieliset ja saavutettavat verkkosivut turvaavat selkokielen eri käyttäjäryhmien oikeutta tietoon, yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja itsenäiseen elämään. Selkokeskuksen ja Papunet-verkkopalvelun yhteiskoulutus tarjoaa sinulle vankan tietopaketin, kun käynnistät organisaatiosi selkosivujen suunnitteluprosessin.

Kohderyhmä

Viestintäpäälliköt, verkkotiedottajat ja -toimittajat, tuottajat, it-suunnittelijat

Sisältö

 • Miten suunnittelet saavutettavat ja helppokäyttöiset verkkosivut?
 • Miten otat huomioon selkokielen käyttäjien erityistarpeet verkkosivujen suunnittelussa?
 • Miten lainsäädäntö ohjaa verkkosivujen saavutettavuutta?
 • Miten kirjoitat selkokieltä verkkoon?
 • Miten selkovideo eroaa tavallisesta videosta?

Koulutus antaa perustietoa siitä, mitä saavutettavuus ja selkokieli tarkoittavat verkkoympäristössä selkokielen eri käyttäjäryhmien kannalta. Koulutuksessa käydään läpi selkokielen perusteita sekä selkokielen käyttöä verkossa. Koulutuksessa näytetään runsaasti esimerkkejä erilaisista verkkosivuista sekä esitellään selkovideoita, -animaatioita ja selko-e-kirjoja.Koulutus tarjoaa myös perustietoa yleisestä saavutettavuudesta, lainsäädännöstä sekä hyvistä käytännöistä.

Tavoitteena on, että osallistujat saavat perustietoja ja -valmiuksia saavutettavan verkkosivuston suunnittelutyöhön ja ymmärtävät selkokielen eri käyttäjäryhmien erilaisia tarpeita ja vaatimuksia verkkoympäristössä.

Koulutus toteutetaan yhdessä Kehitysvammaliiton Papunet-verkkopalvelun kanssa.

Rakenne

Koulutus voidaan koostaa eri painotuksilla seuraavista moduleista:

 • selkeät ja saavutettavat verkkosivut
 • selkokieli ja verkkokirjoittaminen
 • kuvalliset aineistot selkosivuilla.

Toteutus

 • Luento (2 h)
 • Puolen päivän koulutus (4 h)
 • Kokopäiväkoulutus (7 h)

Lisätietoja ja tarjouspyynnöt

Suunnittelija Eliisa Uotila
puh. 09 3480 9242
eliisa.uotila[at]kvl.fi

Julkaistu: